Historical painting of A. Idsøe
Ved Bagerbryggen 3. juni 1944
195 år med A. Idsøe

Det går fint an å ha et langt liv som slakter, og samtidig ha en skarp kniv

Det går til og med an å ha en virksomhet som har vart i nesten 200 år, hvor seks generasjoner har bidratt med både muskelkraft, nytenking, ekspertise og - ja - skarpe kniver. Hva som er hemmeligheten er vanskelig å si, men noe sitter i margen: Respekt for håndverk, evnen til fornyelse og null kompromisser på råvarene. Tradisjon og innovasjon, tålmodighet og presisjon. Et levende samspill mellom oss, kundene og leverandørene er også helt avgjørende.

Historien starter spedt: Året er 1828, Thore Idsøe fra øya Idsø i Ryfylke driver gårdsbruk sammen med kona Siri i området mellom Petrikirken og Blaasenborg. (Ja, det er ganske morsomt å se for seg en bondegård midt i byen, men det var det altså.) Thore og Siri selger gården og eiendommene sine, og for pengene kjøper de Bakerbryggen 9. Rundt dem, langs sjøen i det som skal bli Verksgata, blir flere sjøhus reist på denne tiden, mange av dem huser sildeeksportører. Og midt i all silden blir den beskjedne butikken “Issebuå” etablert, hvor Thore slakter og Siri selger kjøtt: En betydelig nyvinning og oppgradering fra hjemmeslakt og torgsalg.

Innovasjon preger driften også videre: I 1855 overtar Thore og Siris sønn Albert ansvaret. Bedriften blir etter hvert den første i sin bransje som anlegger eget fryseri og tar i bruk både dampkraft og elektrisitet. Gjennom andre halvdel av 1800-tallet er Stavanger i voldsom vekst, både økonomisk og i folketall. Sildefiske og seilskutefart er lukrativt for byen, og i Verksgata kan du kjøpe sivsko, hampetau, fetevare, fisk og gryn. Men i 1882 rammer en økonomisk krise, sildefisket svikter, dampskipet seiler forbi seilskutene, og resultatet blir mange konkurser i Stavanger (og i verden for øvrig). 

Gamle håndverkstradisjoner og nytenkning går hånd i hånd, slik det alltid har gjort hos A. Idsøe.

Men folk vil ha kjøtt, og i 1898 flytter A. Idsøe inn i større og bedre lokaler i Verksgata 3 og 5 hvor bedriften fremdeles holder til. I 1902 overtar Alberts to sønner, Albert og Adolf, ansvaret, og senere er det Alberts sønn Martin som overtar styringen. A. Idsøe blir landets største private kjøttbedrift og har på det meste 70 ansatte. 

I 1919 utvides eiendomsporteføljen, A. Idsøe kjøper Verksgata 7 for 75 000 kroner, og bygget fylles med både auksjoner, kafé og kontorer før det selges videre i 1927.

Mørke skyer dukker igjen opp i 1930- og 40-årene, som byr på både økonomisk krise og krig. Folks kjøpekraft er svak, og råvarer er vanskelige - om ikke umulige - å få tak i. Den faglige kreativiteten blir satt på en hard prøve. Etterkrigstiden følger, med rasjonering og prisreguleringer langt opp i 50- og til dels 60-årene. I denne perioden kommer bondesamvirket inn som en betydelig aktør, og i 1970-årene dukker det opp en sterk konkurrent til kjøttbutikkene: Supermarkedet. Plutselig kan du plukke med deg mange typer kjøtt og pålegg sammen med melk og brød. Det har mange fordeler, men betyr også at mange kjøttbutikker må kaste inn håndkleet. A. Idsøe holder stand, nå under ledelse av Martins sønn Albert.

I 1999 overtar sjette generasjon i rett nedstigende linje, Albert jr. roret. Et viktig prinsipp har blitt fulgt ved hvert eneste generasjonsskifte: Den yngre arvtageren har fått ansvar tidlig. Og her ligger kanskje noe av forklaringen på bedriftens suksess: friskt blod tidlig inn. 

I 2022 kjøper A. Idsøe tilbake Verksgata 7, og kjøtt- og pølseforretningen får selskap av kurs- og konferanse-lokaler (Verkstedet) og restaurant. 

Åpningen av restauranten A. Idsøe grill & berkel markerer starten på et nytt og spennende kapittel, helt i tråd med det vi står for: Tålmodighet og presisjon, tradisjon og innovasjon. 

Navnet på restauranten er hentet fra to av slakterens viktigste verktøy (ved siden av kniv): Berkel er kjøttskjæremaskinen som kutter tynne, delikate skiver av kjøttet, og grillen fra Mibrasa tryller råvarer om til måltider. 

A.Idsøe har i snart 200 år levert kompromissløs kvalitet, delikatesser og kunnskap til kresne kunder. Det er vi stolte av. Kvaliteten skal du fortsatt forvente, uansett om du spiser på grill & berkel, tar med deg kjøtt og pølsevarer hjem fra butikken eller lærer nye kunster i verkstedet i andre etasje.

Vel bekomme og velkommen!

Ved Bagerbryggen 3. juni 1944
Interior Idsoe butcher historic