Produkter   Oppskrifter   Kjøttskolen   Om Idsøe   Åpningstider  
Stavangers eldste firma

Det hele ble startet i 1828 av Tore Idsøe, som kom fra øya Idsø i Ryfylke. Tore Idsøe hadde en stund et gardsbruk mellom Petrikirken og Blaasenborg. Mesteparten av disse eiendommene ble solgt og pengene investert i Bakerbryggen 9 som lå midt i den nåværende Verksgt. Tore slaktet, og kona Siri solgte kjøttet fra det som ble hetende "Issebuå." Dette var nok ingen prangende butikk, men på mange måter et stort framskritt fra hjemmeslakt og torgsalg. I 1855 overtok Sønnen Albert ansvaret og bedriften hadde en lang blomstringstid og var den først i sin bransje som anla eget fryseri og tok i bruk både dampkraft og elektrisitet. I 1898 flyttet de inn i større og bedre lokaler i Verksgt 3 og 5 hvor bedriften framdeles har tilhold. Alberts to sønner, Albert og Adolf overtok ansvaret i 1902 og la grunnlaget for det som skulle bli landets største private kjøttbedrift. Siden overtok Alberts sønn Martin styringen. Bedriften hadde på det meste over 70 ansatte. Krisen i tretiårene og deretter 5 års krigstid satte den faglige kreativitet på en hard prøve da mangelen på kjøpekraft og råvarer var stor.

Etterkrigstiden fulgte så med rasjonering og prisreguleringer langt opp i 50 og tildels 60 årene. I denne perioden kom bondesamvirket inn som en betydelig aktør, godt hjulpet av de politiske myndigheter. I 70 årene førte supermarkedenes inntog til at man kunne kjøpe et bredt utvalg kjøttprodukter sammen med melk og brød. Kjøttbutikkene fikk dermed kraftig konkurranse, og de aller fleste måtte til slutt innstille. A. Idsøe as holdt imidlertid stand, nå under ledelse av Martins sønn Albert. I 1999 overtok så sjette generasjon i rett nedstigende linje, Albert jr. roret. Det har vært et prinsipp ved hvert eneste generasjonskifte at den "yngre" tidlig har tatt over ansvaret for å bringe bedriften videre. Her ligger kanskje noe av forklaringen på bedriftens suksess! Bedriften har i de senere år befestet sin posisjon som byens spesialforetning for kjøtt og "fine food". Vi er stolte over å ha bidratt til å øke bevisstheten rundt kvalitet for stadig flere kunder. Vi er i disse dager i gang med en omfattende ombygging og modernisering av produksjonsavdelingen.

Gamle håndtverkstradisjoner og nytenkning går hånd i hånd, slik det alltid har gjort hos A. Idsøe.

  søk
A. Idsøe AS    Verksg. 3/5   tlf:  51 89 35 05   fax:  51 89 04 70   epost: post@idsoe.no